ΜΙΞΗ ΑΕΡΙΩΝ

Η μίξη των αερίων και ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνει το χειρισμό καθαρού οξυγόνου είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται με προσοχή. Δυστυχώς η καθημερινότητα έχει δείξει ότι, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δε γνωρίζουν πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι μια αντίδραση του οξυγόνου. Η έλλειψη γνώσεων όσον αφορά τον ασφαλή χειρισμό του οξυγόνου έχει προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν πολύ εύκολα.  Από την ίδρυσή της, η ANDI ακολουθεί τις διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται από τις βιομηχανίες των αερίων. Οι βιομηχανίες των αερίων οι οποίες έχουν περισσότερο από εκατό χρόνια εμπειρίας στο χειρισμό του οξυγόνου, μπορούν να μας δώσουν αξιόπιστες συμβουλές όσον αφορά το χειρισμό των αερίων κατά τη μίξη ΕΑΝ ή άλλων μιγμάτων αερίων.

 

Ο χειρισμός του οξυγόνου δεν μπορεί να είναι ποτέ 100% ασφαλής. Ωστόσο, η τήρηση των σωστών πρωτοκόλλων μας παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια. Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα είναι ότι, στη μίξη αερίων με καθαρό οξυγόνο πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοσφαιρικός αέρας συμβατός με οξυγόνο και όχι οποιοσδήποτε συμπιεσμένος ατμοσφαιρικός αέρας. Ο αεροσυμπιεστής και το σύστημα φιλτραρίσματος, η ποιότητα του αναπνεύσιμου μίγματος αερίων, ο σχεδιασμός του συστήματος παραγωγής μιγμάτων αερίων, η συμβατότητα των εξαρτημάτων και οι διαδικασίες μίξης είναι ορισμένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσει ο Gas Blender. Εάν γνωρίζατε το πλήθος των παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν μια αντίδραση του οξυγόνου θα διαπιστώνατε ότι δεν ισχύει ο κανόνας του 40% οξυγόνο.

 

Πολλά ατυχήματα που έχουν σημειωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο επιβεβαιώνουν την άποψη ότι, ο εμπλουτισμένος αέρας Nitrox πρέπει να χειρίζεται σαν να ήταν καθαρό οξυγόνο προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια του Gas Blender και του αυτοδύτη.

 

Πιστοποιημένος Gas Blender της ANDI

 

Το πρόγραμμα Gas Blender της ANDI δεν εκπαιδεύει τους μαθητές μόνο στο πως θα κάνουν τους υπολογισμούς, κάτι το οποίο μπορεί να διδαχθεί σε τριάντα λεπτά. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού οι μαθητές διδάσκονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αερίων, τον εξοπλισμό και τα υλικά κατασκευής του, τις μεθόδους μίξης, τους αεροσυμπιεστές, τα συστήματα φιλτραρίσματος, την παραγωγή συμβατού με το οξυγόνο ατμοσφαιρικού αέρα κ.λπ.

 

Η διαχείριση του αερίου ήταν πάντα ένας σημαντικός τομέας στο σύστημα της ANDI καθώς πιστεύουμε ότι η ασφάλεια του αναπνεύσιμου μίγματος αερίων είναι εξίσου σημαντική με την άριστη εκπαίδευση του αυτοδύτη.