ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ SafeAir

Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι τα οφέλη της χρήσης του SafeAir©;

  • Επέκταση των ορίων μη-αποσυμπίεσης.

 

  • Μείωση του απαιτούμενου χρόνου υποχρεωτικής αποσυμπίεσης σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα όρια μη αποσυμπίεσης.

 

  • Μείωση του υπολειπόμενου αζώτου στους ιστούς. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα σε επαναληπτική κατάδυση είτε να αυξήσουμε το χρόνο βυθού είτε να μειώσουμε το διάλλειμα επιφανείας ή και τα δύο.

 

  •   Χαμηλότερη κατανάλωση αερίου στους καινούριους αυτοδύτες. Η χαμηλότερη κατανάλωση οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στο αίσθημα ασφάλειας που παρέχει η χρήση του SafeAir© και όχι σε παράγοντες φυσιολογίας.

 

  •   Οι επιδράσεις οποιουδήποτε βαροτραύματος μπορεί να περιοριστούν λόγω της βελτιωμένης κυκλοφορίας του αίματος. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, το πλάσμα του αίματος έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο και δεύτερον, εάν υπάρχουν φυσαλίδες αυτές έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άζωτο.

 

  •   Πολλοί αυτοδύτες αναφέρουν ένα μειωμένο επίπεδο κόπωσης μετά την κατάδυση και ένα αίσθημα ηρεμίας κατά τη διάρκεια αυτής. Αν και τέτοιες δηλώσεις είναι υποκειμενικές και οι επιστημονικές μελέτες που τις υποστηρίζουν είναι λίγες εικάζεται ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μειώνονται οι επιδράσεις του υπολειπόμενο αζώτου ως κατασταλτικό του ΚΝΣ (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα) και οι ασυμπτωματικές μορφές των ασθενειών από αποσυμπίεση.

 

  •   Το SafeAir©  είναι καθαρότερο αναπνεύσιμο αέριο από τον ατμοσφαιρικό αέρα επειδή περιέχει χαμηλότερα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα και συμπυκνωμένων υδρογονανθράκων.

 

Απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός για την κατάδυση με SafeAir©;

 

Δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός. Εντούτοις, επειδή το SafeAir© περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου από τον ατμοσφαιρικό αέρα δεν μπορούμε να το χειριστούμε με τον ίδιο τρόπο με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ο εξοπλισμός που ήδη έχετε θα πρέπει να ελεγχθεί εάν τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται είναι κατασκευασμένα από υλικά τα οποία είναι συμβατά για χρήση με οξυγόνο. Για παράδειγμα τα Ο rings από υλικό BUNA – N δεν είναι συμβατά. Επίσης, ο εξοπλισμός σας θα πρέπει να καθαριστεί κατάλληλα για χρήση με οξυγόνο. Ο καθαρισμός για οξυγόνο σημαίνει απουσία των μολυσματικών παραγόντων του οξυγόνου όπως η σκουριά.

 

Ο εξοπλισμός που πωλείται από τους κατασκευαστές είναι πάντα καθαρισμένος για χρήση με οξυγόνο;

 

Όχι, δεν πρέπει ποτέ να θεωρείτε ότι ο εξοπλισμός που πωλείται από τον κατασκευαστή είναι καθαρισμένος για χρήση με οξυγόνο εκτός και εάν είναι ανάλογα συσκευασμένος και έχει την κατάλληλη σήμανση.

Ποιος μπορεί να ελέγξει τη συμβατότητα του εξοπλισμού μου και να πραγματοποιήσει τον καθαρισμό για οξυγόνο;

 

Ο έλεγχος της συμβατότητας και ο καθαρισμός του εξοπλισμού για χρήση με οξυγόνο πραγματοποιείται μόνο από έναν πιστοποιημένο Service Technician της ANDI ή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον καταδυτικό μου υπολογιστή για ατμοσφαιρικό αέρα για να κάνω κατάδυση με SafeAir©;

 

Ναι, ο μαθητής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ANDI  για το SafeAir© διδάσκεται πώς να χρησιμοποιεί τον καταδυτικό υπολογιστή για ατμοσφαιρικό αέρα με ένα μίγμα SafeAir© ώστε να μεγιστοποιεί το χρόνο βυθού και την ασφάλεια. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να επιτύχετε αυξημένη ασφάλεια και ευκολία στο σχεδιασμό της κατάδυσης από το να χρησιμοποιείτε έναν καταδυτικό υπολογιστή για ατμοσφαιρικό αέρα και να αναπνέετε SafeAir.

 

Μπορεί μία φιάλη η οποία έχει χρησιμοποιηθεί με SafeAir© να χρησιμοποιηθεί ξανά με ατμοσφαιρικό αέρα;

 

Το SafeAir© δεν επηρεάζει το εσωτερικό της φιάλης με οποιοδήποτε τρόπο. Η ANDI συνιστά η χρήση των συστημάτων παροχής αερίων να προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για SafeAir©. Ωστόσο, μια φιάλη η οποία είχε χρησιμοποιηθεί με SafeAir© μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ατμοσφαιρικό αέρα. Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε να αφαιρεθεί η προηγούμενη σήμανση του SafeAir© και να τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση για ατμοσφαιρικό αέρα.

 

Μπορεί οποισδήποτε να πραγματοποιήσει μίξη αερίων;

 

Τα μίγματα μπορούν να παράγονται μόνο από έναν πιστοποιημένο Gas Blender της ANDI.